Soutěž - VAPIANO CZ

Soutěž

Pravidla soutěže “Italian Kiss” na instagramovém profilu vapiano_cz.

Podstatou soutěže je umístit  fotografii svého italského polibku (*Italský polibek/ Italian Kiss definice: pár nebo dvojice osob jí jednu špagetu, každý ze svého konce, až se v prostředku potkají v polibku¨) na profil soutěžícího, označit ji hashtagem ItalianKiss, označit ji vapiano_cz a sledovat profil Vapiano_cz .

Pořadatelem soutěže je ViaCulinaria s.r.o.

Soutěž trvá od 10.2.do 28.2.2023. Výherce vybereme do 3.3.2023. Výhru bude možné uplatnit do 30.4.2023 v jednom z výhercem vybraných pražských Vapian. Výhrou je večeře pro 2 osoby v hodnotě do 1000 Kč.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let. Fotografii může do soutěže přihlásit pouze skutečný autor fotografie či být osobou na fotce. Pro účast v soutěži je nutné nezapomenout uvést k fotce správný hashtag (#ItalianKiss), jehož úkolem je zařazení fotky do soutěže. Počet nahraných fotografií na uživatele není omezen.

Nejoriginálnější tematicky odpovídající fotka, která splňuje požadavky výše vyhrává. Hodnocení fotek bude na základě nejlepšího zachycení tématiky a atmosféry. Výběr výherní fotky proběhne 1.3.- 3.3.2023. Výherci soutěže budou informováni v komentáři pod fotkou a bude jim zaslána i soukromá zpráva. Je tedy v zájmu každého soutěžícího, aby toto u své fotky kontroloval.

Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s případnou prezentací úspěchu soutěže jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a dále k prezentaci na vybraných komunikačních kanálech.

Účastník soutěže musí být vlastník fotografie, případně být v pozici fotografovaného. V případě zjištění porušení autorských práv fotografie bude veškerá právní odpovědnost převedena na soutěžícího.

Fotografie musí obsahovat povinný hashtag #ItalianKiss na začátku a označení fotografie @vapiano_cz. Tyto podmínky slouží k zařazení do soutěže, při jejich absenci nebude fotografie zařazena do soutěže.

Soutěžící je povinen do soutěže registrovat pouze relevantní, odpovídající tématu a slušné fotografie

V případě výhry bude výherce kontaktován přes jeho  instagramový profil.

Účastník soutěže výslovně prohlašuje, že snímky do soutěže poskytuje bezplatně, a je si vědom skutečnosti, že jejich zveřejněním mu nevzniká právo na autorskou ani jinou odměnu.

Výslovně prohlašuje, že fotografii pořídil osobně nebo je na fotce. V případě zjištění porušení autorských práv fotografie bude veškerá právní odpovědnost převedena na soutěžícího. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže. Stejně tak prohlašuje souhlas s pravidly sociální sítě Instagram.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit. Dále si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže fotografie s obsahem neslučitelným s dobrými mravy nebo poškozující Vapiano a jeho dobrou pověst.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži. Výhru nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.