Terms&Conditions - VAPIANO CZ

Terms&Conditions

Děkujeme za Váš zájem o Vapiano!

Vítejte na našich webových stránkách, které jsou přístupné z vašeho počítače nebo z Vašeho mobilního zařízení (dále jen „Webové stránky“).

Webové stránky provozuje společnost Vap Franchising s.r.o. Václavské náměstí 841/3, 11000 Prague, IČO: 08693374, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka č. C 323387

Stanovili jsme podmínky, za kterých vám poskytujeme přístup na naše Webové stránky a k jejich produktům a službám. Patří mezi ně podmínky, kterými se řídí:

 • vaše používání našich Webových stránek (včetně verze našich Webových stránek optimalizované pro mobilní zařízení, která je přístupná z vašeho přenosného zařízení);
 • vaše využívání služeb a produktů nabízených prostřednictvím našich Webových stránek;
 • vaše práva odkazovat na naše Webové stránky;
 •  jak budeme používat a chránit informace o vás (viz naše samostatné „Zásady ochrany soukromí“).

Tyto dokumenty jsou souhrnně označovány jako „Podmínky používání“.

Tyto Podmínky používání můžeme příležitostně aktualizovat. Revidované Podmínky používání budou k dispozici na Webových stránkách. Podmínky používání byste měli pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že jim rozumíte a že jste se seznámili s případnými změnami. Poté, co jste byli upozorněni na změny na domovské stránce našich Webových stránek a pokračujete v přístupu na Webové stránky nebo v jejich používání, se má za to, že jste se změnami Podmínek používání souhlasili.

Používání Webových stránek

 • Tyto Podmínky používání stanoví, jak můžete používat naše Webové stránky. Přístupem na Webové stránky souhlasíte s těmito Podmínkami používání.
 • Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami používání, nepoužívejte prosím naše Webové stránky. Před použitím Webových stránek byste si měli přečíst celé znění Podmínek používání. Kopii těchto Podmínek používání byste si také měli uložit a/nebo vytisknout pro případnou budoucí potřebu.

Věková omezení

Naše Webové stránky jsou vhodné pro uživatele jakéhokoli věku.

Přístup na naše Webové stránky

 • Naše Webové stránky pravidelně aktualizujeme, a proto můžeme jejich obsah kdykoli změnit, aniž bychom Vás na to upozornili. Vyhrazujeme si právo službu kdykoli zrušit, změnit nebo pozastavit bez předchozího upozornění.
 • Sami odpovídáte za přijetí veškerých opatření nutných k tomu, abyste měli přístup k našim Webovým stránkám. Rovněž odpovídáte za zajištění toho, aby veškeré osoby, které získají přístup na naše Webové stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení, byly obeznámeny s těmito Podmínkami používání.
 • Upozorňujeme, že používání našich Webových stránek je podmíněno tím, že Váš počítač a/nebo přenosné zařízení splňuje naše minimální standardní technické specifikace a požadavky na kompatibilitu, které jsou následující:
  • stolní počítač připojený k internetu, vybavený operačním systémem (Windows, Mac OS, Linux nebo podobným) a internetovým prohlížečem – Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome nebo Safari v aktuální verzi.
  • Přístup na Webové stránky je možný také z mobilních zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety nebo kapesní počítače. Používání verze Webových stránek pro mobilní zařízení je technicky možné pouze s mobilním zařízením připojeným k internetu a vybaveným jedním z populárních prohlížečů v aktuální verzi (Android Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini nebo Safari Mobile).
 • Doporučujeme Vám zkontrolovat tuto specifikaci, abyste se ujistili, že Váš počítač a/nebo přenosné zařízení je kompatibilní s našimi produkty a službami, a neneseme odpovědnost za jakékoli selhání Webových stránek, které vznikne v důsledku nekompatibility (mimo jiné včetně minimálních požadavků na úložiště a paměť).

Spoléhání na zveřejněné informace

 • Materiály zveřejněné na našich Webových stránkách nejsou míněny jako rada a nemělo by se na ně jako na radu spoléhat. Nepřijímáme proto v maximálním rozsahu povoleném zákonem žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli spoléhání se na tyto informace.
 • Pokud uvádíme podrobnosti o nabídce jídel našich restaurací, neslibujeme, že tyto položky budou v konkrétní restauraci v daný den k dispozici – nabídka všech jídel závisí na jejich aktuální dostupnosti.

Duševní vlastnictví

 • Přístup, prohlížení a tisk jedné kopie těchto Webových stránek a všech informací, obrázků a dalšího obsahu zobrazeného na Webových stránkách (dále jen „Materiály“) je možný výhradně v souladu s těmito Podmínkami používání. Veškerá autorská práva jsou chráněna vnitrostátním a mezinárodním právem.
 • Webové stránky a materiály můžete prohlížet, tisknout, používat, citovat a uvádět pouze pro své osobní, nekomerční použití a za podmínky, že uvedete příslušný odkaz na společnost Vapiano, pokud je to vyžadováno. Veškerá práva duševního vlastnictví k Webovým stránkám a materiálům jsou buď v našem vlastnictví, nebo na ně máme licenci a Vaše používání Webových stránek a materiálů podléhá následujícím omezením.

Nejste oprávněni:

 1. odstraňovat žádná oznámení o autorských právech nebo jiných vlastnických právech obsažená v materiálech;
 2. používat materiály z Webových stránek způsobem, který by mohl porušovat autorská práva, práva duševního vlastnictví nebo vlastnická práva nás nebo třetích stran; nebo
 3. reprodukovat, upravovat, zobrazovat, předvádět, publikovat, distribuovat, šířit, vysílat, rámovat, sdělovat veřejnosti nebo zpřístupňovat jakékoli třetí straně nebo využívat tyto Webové stránky a/nebo materiály k jakýmkoli komerčním účelům bez našeho předchozího písemného souhlasu.